Infosession at Rajkiya Prathiba Vikas Vidyalaya (Shalimar Bagh)